Hvordan man spiller Tricard Poker

Tricard Poker er basert på det britiske spillet Brag. Til forskjell fra andre poker spill involverer ikke Tricard Poker bløffing. Spillet er av den grunn ofte betraktet som et kasino bord spill heller enn poker. Reglene er ikke kompliserte og hvem som helst kan spille.

Tricard Poker består egentlig av to spill og spillerne har valget mellom å spille enten ett eller begge spillene. De to spillene er kalt Pair Plus og Ante and Play. I Pair Plus vedder spillerne om hvorvidt kortene de har fått delt vil bli par eller bedre. I Ante and Play plasserer spillerne en ante og velger enten å spille hånden eller folde.

I Pair Plus plasserer spillerne en bet. Dersom hånden er et par eller bedre er utbetalingen bestemt av hånden. Mens de forskjellige kasinoenes utbetalings rater er forskjellig,så er følgende eksempel en typisk utbetalingstariff: For ett par er utbetalingen 1:1, for en flush 4:1, for en straight 6:1, for tre like 30:1, og for straight flush 40:1.

Ved en utbetalings tariff som den som er nevnt ovenfor er house edge for Pair Plus 2.32%. Forskjellige kasinoer senker utbetalingen til det punktet at house edge kan være så høy som 7.28%. Online kasinoer har vanligvis en god utbetalings tariff, men det er viktig å sjekke før du plasserer dine veddemål.

For Ante and Play er reglene ganske enkle. Spilleren plasserer en ante og blir så delt tre kort. Spilleren kan velge å spille eller folde. Dersom spilleren folder taper han sin ante bet. For å kunne spille må spilleren satse en ekstra bet, vanligvis samme beløpet som den originale anten.

Dealer viser sin hånd så snart en spiller har bestemt seg for å spille. Dersom dealer ikke har en hånd bestående av dronning eller bedre, er dealer ikke kvalifisert. Dersom dealer ikke kvalifiserer betaler hånden "even money on the ante bet", mens den andre betten simpelthen blir returnert til spilleren.Dersom dealer kvalifiserer seg blir hendene sammenlignet. Dersom dealers hånd er bedre, vinner dealer. Dersom spilleren vinner er utbetalingen even money på begge bettene. Dersom hendene er "a push" – altså at begge hendene har samme verdi, så har de forskjellige kasinoene forskjellige strategier. Ved noen kasinoer får spilleren ante og bets back. Spilleren vil sjelden få even money på sin bet.

Dersom spilleren får en straight, tre like eller en straight flush får han en tilleggs utbetaling. Denne utbetalingen er kun på anten og ikke på bet nummer to. De fleste kasinoer vil gi 1:1 for en straight, 4:1 for tre like og 5:1 for en straight flush. Dette gjelder uansett om dealer kvalifiserer eller ikke.

Som du kan se er Tricard Poker et veldig interessant spill med flott potensial for store vinner beløp.