Introduksjon til No-Limit Texas Hold’em

No-limit Texas Hold’em er et spill av generell strategi men med taktiske knepp som er nyttig I alle former av poker, det er også et spill av intens psykologi.

La oss først undersøke den generelle strategien. Det er to ting du burde fort legge merke til på en no-limit spill:
Hvor mange andre spillere er det ved bordet?
Hvor mange hender går til “showdown”, altså hvor mange runder ender om med to eller flere spillere som viser hendene sine?

Motstander type:

Man kan vanligvis si at det fines fire typer spillere: stramt passiv, stramt aggressiv, løs passiv og løs aggressiv. Stramt eller løs beskriver antallet hender som spilles mens aggressiv, passiv beskriver hvordan spilleren satser. Man kan videre splitte løs aggressiv spillere inn i “maniacs” og solide spillere. La meg forklare litt mer om de forskjellige spiller typene.

Stramt-Passiv: Disse spillerne gjør det helt fint i en fixed-limit spill men de vil ikke vinne mye penger i en no-limit spill. Dette er fordi de får ikke den fulle verdien fra deres vinnende hender. Når du spiller mot denne typen spillere:

-Bløff mye ved floppen

-Legg inn en raise pre flopp og prøv å stjele potten ved flopp

-Fold hvis de satser eller gjør raise

-Hvis de satser en liten mengde penger sitter de antakelig i en svak posisjon. I dette tilfellet burde du fortsette med hånden din hvis du sitter med noe brukbart. Hvis de derimot satser mye har de nesten garantert et veldig bra hånd.

-Benytt deg av kontrollen du har over de.

-Ikke bli helt vill med bløffingen din. Du burde fortsatt fold pre flopp hvis du ikke sitter med noe. Hvis du vinner med en flopp bløff burde du vente en stund før du tenker på å gjøre det igjen. Det er også godt mulig å vinne penger av disse spillerne når dere begge sitter med gode kort.

Hvis du spiller riktig mot denne typen spiller blir de fort nervøse og blir enten en “calling station” eller “folding station” altså de blir veldig lett å kontrollere og lese. Hvis du taper mye penger mot denne typen spiller gjør du noe alvorlig galt med spillet ditt. Dette er den mest typiske spiller du vil møte og hvis du spiller god poker burde du kunne ta en god del penger fra de.

Løs Passiv: Disse spillerne håper alltid at andre spillere bløffer fordi de gjør ofte en call selv om de har en relativt dårlig hånd. Å gjøre en call med en dårlig hånd er en virkelig dårlig ide spesielt i en no-limit spill. Man finner ikke mange løs passiv spillere i en no-limit spill nemelig fordi de taper penger altfor fort, men hvis du har flaks nok til å finne enn så kan du tjene penger av de ved å satse middels store bets med en god hånd.

“Maniac” løs aggressiv: Denne gruppen spillere vil vinne et stor antall pots ved å skremme andre spillere vekk. Men de vil også tappe pengene sine veldig fort når andre spillere begynner å lese de, og det tar ikke altfor lang tid hvis de er dårlige spillere. Det som separerer gode løs aggressiv spillere fra de dårlige “maniac” er disiplin. De dårlige spillerne spiller altfor mange hender, selv for en aggressiv spiller, og blir fanget opp i hender de ikke burde være med på. Det er sjeldent å finne denne typen spillere utenom begynner bordene.

Sterk løs aggressiv: Disse er veldig “tricky” siden de ser ut som “maniacs”, (tullinger), men i realiteten så er de veldig farlige spillere. Disse spillerne spiller med mye variance, det vil si de både tapper og vinner mye penger som får stacken deres til å øke og minske veldig men de vil også kunne stjele mange pots og også vinne noen veldig store pots siden andre tror de bløffer hele tiden. Måten de slår andre spillere er ved å analysere hvordan de spiller og ved å lage bets for å lokke de inn i en pot.

En trikk som kan brukes for å slå de er å lokke de inn i en stor pot og så slå de. Siden disse spillerne spiller mange hender, spesielt i shorthand (bord med seks eller mindre spillere), vil de ofte spille hender som er ok men ikke fantastiske. Når man har en mistanke om at de spiller en relativt dårlig hånd eller når du sitter med en veldig bra hånd selv er det viktig at du spiller intelligent sånn at du tar så mye penger fra dem som mulig. En annen tipp er å ikke spille i et spill hvor pengene skremmer deg men dette kommer tilbake til grunnprinsippet av å ikke spille ved bord som du ikke har råd til, enten finansielt eller rent teknisk. Du burde aldri la disse spillerne skremme deg vekk hvis du sitter med en god hånd, spill aggressivt tilbake mot de hvis du har gode kort.

Denne typen spiller er egentlig kun effektiv når de har en stor stack som de kan bruke til å skremme deg, hvis de er short stacked mister de mye av kreftene sine, siden de mister evnen til å bløffe seg til en pot.

Stramt aggressivt: Dette er i min mening den beste stilen i no-limit Texas Hold’em og er den stilen jeg vil utdype videre i denne artikkelen. Den største faren for denne typen spiller er at de kan bli bløffet ut av en pot for lett og at de kan leses litt for lett av andre spillere.

Prosent Showdown

Dette er et helt kritisk konsept i Texas Hold’em spill. Siden no-limit spill egner seg veldig bra til bløffing kan du stjele mange pots hvis motstanderne er veldig “tight” stram. Men denne strategien er tydeligvis ikke fult så effektivt hvis aller syner deg helt til river kortet, altså hvis det er mange showdowns!

Før jeg seter med ned ved et bord bruker jeg alltid litt tid til å studere spille stilen ved bordet. dette er veldig lett å gjøre i online poker rom siden de har en funksjon som lar deg bare se på et poker bord. Jeg bruker vannligvis å gjøre dette for omkring 20 minuter for å se hvor mange hender går til showdown og også hvor stor pots et bord vanligvis har.

Vannligvis så ville jeg si at jo flere showdowns det er desto bedre er bordet. Grunnen er at mens det er veldig vansklig å bløffe hvis alle syner deg så lager det det også lettere å vinne hender mot spillere som syner deg med dårlige hender som et slikt bord tyder på skjer. Den beste veien å tjenne penger i en no-limit spill er å selge hånden din når du sitter med en god hånd. Hvis motspillere har en tendens til å syne deg veldig ofte har du en god mulighet til å ta mye penger fra de ved å satse potten når du sitter med en god hånd som en flush eller tre like. De må da sette inn mye penger for å syne deg.


Typen hender å spille

Typen hender du kan spille i no-limit er litt forskjellig fra fixed-limit spill. Dette er fordi av måten “Implied odds” opererer. Hender som KQ går ned i verdi fordi de ikke kan stå imot så mye trykk fra motstandere. Selv om du treffer en Konge på floppen kan du fortsatt tape til tre like, 2 par, AK, eller noen med en høyere kicker en deg. Med andre ord burde du alltid prøve å ta potten ved floppen hvis du sitter med høye kort. Unntakket er hvis du tror at du har en høyere kicker en motstanderen, f.eks hvis du sitter med AK og du tror motstanderen sitter med KJ og det er en Konge på bordet, eller hvis du treffer floppen veldig heldig f.eks hvis du sitter med AK og floppen kommer opp KK3. I disse tilfellene har du lyst til å få så mye penger som mulig ut av motstanderen din.

Typen hender som går opp i verdi i no-limit Hold’em og som du kan trygt satse med er : Pocket par eller “Suited connectors”, kort i samme farve i rekkefølge f.eks KQ(hjerter). Pocket par, par i de kortene utdelt til deg, er sterke fordi de kan motstå mye trykk fra andre spillere. Med pocket par kan du satse hardt hvis du sitter med tre like eller det høyeste paret på bordet. “Suited connectors” går opp i verdi for forskjellige grunner. Den første grunnen er at hvis floppen kommer opp i din favør så sitter du veldig sterkt.

Deg: 7,6(spar)
Motstander: A(ruter),K(kløver)
Bordet: A(kløver),7(hjerter),6(ruter)

Du har muligheten til å vinne mer penger fra denne floppen en du ville tappe hvis floppen kommer opp A,7,2 og du må folde, med andre ord er det vel værd et forsøk så lenge som satsingen pre flopp ikke er for ekstrem.

I tillegg kan du vinne pots og skjule hånden din gjennom semi-bløffing

Deg: 7,6(spar)
Bordet: J(spar), 5(hjerter), 4(kløver)

I dette tilfellet hvil andre spillere tro at du sitter med knekten hvis du satser ved denne floppen. De vil da enten gjøre flopp eller call. Med andre ord vil du enten kunne vinne potten med en gang eller så er du i en situasjon hvor du prøver å få til en hånd som ingen forventer at du er nær til å få.

En ting du må huske er at størelsen på din stack har en direkte inflydelse på de hendene du burde spille. Store kort som AK eller KQ er det bedre å spille når du har en liten stack, mens “suited connectors” er mer gunstig hvis din stack er stor.

Hvordan du bør satse

Mange nybegynnere i no-limit spill vet rett å slett ikke hvor mye de skal satse så la meg forsøke å forklare det veldig simpelt.Du burde ha som mål å satse sånn at du vinner penger fra andre spillerer som vinner noen hender, samtidig burde du lage menesker som forsøker å få til en draw veldig nervøse og samtidig være veldig forsiktig om å ikke gå inn i en felle og tappe mye penger.

Deg: 9(kløver),9(spar)
Bordet: Ess(kløver), 9(ruter), 8(hjerter)

I denne situasjonen burde du sette in ett bet tilsvarende potten. Dette er fordi en motstander vil enten ha en staright draw (altså er en kort vekk fra en straight) eller har et par med Ess.Hvis motstanderen er på en straight draw må du ikke la han komme seg til kortet som fulfører straighten uten å betalle mye for det og en call mot en pot bet vil lage han meget nervøs. Hvis derimot motstanderen sitter med et par Ess hvil han ikke ha lyst til å kaste de og du er i en god posisjon til å ta mye penger fra han.

Deg: K,6(spar)
Bordet: A(spar),9(hjerter), 5(spar)

I denne situasjonen bør du ikke satse for mye. En korekt innsats må være nok til å få spillere uten et Ess til å folde men allikevel lokke med seg de som har AQ eller lignende. En innsats på halve verdien av potten burde være riktig. På denne måten satser du ikke så veldig mye men du har fortsatt muligheten til å straffe en motstander hvis du for den sparen du trenger til å fulføre en flush.

Bløffing

Dette er forbundet med prosent showdown som jeg nevnte tidligere. Flere showdowns betyr at bløffing er mindre effektiv ved et vis bord, dette vil typisk være ved bord med mindre innsats nivåer. Hvis dette er tilfellet burde du kutte tilbakke på antallet bløff du gjør og fokuser heller på å spille gode hender.