Poker Terminologi

Denne artikkelen gir en forklaring av det mest populære poker terminologi. Det er forventet at du kjenner til hoved-prinsippene bak Poker og spesielt Texas Hold’em.

Blind (Small/Big blind): Dette er et innskudd som du må gjøre for å være med på et spill. Personen til venstre for dealer knappen betaler en “small blind”, og den til venstre for han/hun betaler en “big blind”, dealer knappen roterer også rundt til venstre etter hver hånd så alle må betale big or small blind i rotasjon.

Board cards: Disse er kortene som er utdelt i midten av bordet for bruk av alle, også kalt “community” kort.

Draw: Drawing betyr at du håper at hånden din forbedres med hjelp av “Board” kortene som trekkes. Du er på en “Draw” når du ønsker visse kort til å bli utdelt på bordet for å fullføre hånden din. For eksempel hvis du sitter med 10,9 og floppen er Dame,Knekt,2 da prøver du å “Draw” en åtte eller konge på turn eller river.

Flop: Dette er de tre første “Board” kortene i Hold’em.

Implied Odds: Dette er det samme som “pot odds”, forklart nedenom, bortsett fra at den tar også inn i betraktning den eventuelle potten i fremtiden. Med andre ord er “implied odds” forholdet mellom hvor mye du må betale for å gjøre en call på floppen sammenlignet med hva du beregner den eventuelle potten vil bli.

Limit Poker: Dette er poker med faste bets. I en $2-4 begrenset spil, er alle bets og raises $2 i de to første rundene (pre-flop og flop), og i de siste to rundene (turn og river) er de $4.

Longhand: Dette beskriver et poker spill med syv eller flere spillere.

Outs: Antallet kort som kan forbedre hånden din. Hvis floppen er Dronning, Knekt, 2 og du sitter med 10,9, trenger du en konge eller 8 for å få en straight. Det er fire konger og fire 8 i en kort stokk, så dette gir deg 8 potensielle “outs”.

Position: Beskriver hvor du sitter på bordet. Dealer’n har den beste posisjonen fordi han er den siste som må gjøre en bet eller call og har derfor en bedre forståelse for hva andre spillere har i hånden. Small blind er derimot den verste posisjonen fordi han går først.

Pot Odds: Dette er sannsynligheten (odds) av å få den hånden du er ute etter i forhold til sum penger i potten og hva du må betale for å få være med i runden. For eksempel, la oss si at du sitter med et Ess og 2 av hjerter i hånden og floppen er på konge kløver og syv, seks i hjerter. Du er temmelig sikker på at noen annen har en konge på hånden. Du er altså ute etter å få en flush for å vinne og du har god sjanse for å få det med det at det er fortsatt ni hjerter kort et sted. Du har en 18% sjanse av å få til din flush på det neste kortet, (turn). Altså hvis potten er på $100 og bet er $10 så selv om du ikke har en hånd for øyeblikket har du meget gode odds av å få til flush og du burde satse. Men la oss si at potten er på $100 og du har kun river kortet igjen og en motstander beter $300. Potten er nå på $400 og du må satse $300 for å være med. Dine pot odds er 300/700 som er veldig høyt når man tar inn i betraktning at sjansen på å få til en flush er nå bare 1/5. I dette tilfellet vil det være for stor risiko i å satse.

Preflop: Når alle bare har de to utdelte kortene på hånden, altså før floppen.

River: Det femte og siste kortet utdelt på bordet.

Shorthand: Refererer til et poker spill med seks eller færre spillere.

Turn: Det fjerde kortet utdelt på bordet, “board cards”.