Caribbean Stud Poker Regler

Utbetalinger og grenseverdier i Caribbean Stud poker varierer mellom de individuelle kasinoene, dog er mange regler karakteristiske.

I motsetning til regulær poker så spiller du i Caribbean Stud Poker ikke mot andre spillere, men mot dealer. For å kunne slå dealer må du satse med en hånd som er bedre enn dealer’s. Spillet starter ved at hver spiller plaserer sin ante på en angitt plass. Så snart alle bets er gjort, annonserer dealer "no more bets".

Dealer gir så ut 5 kort, face down, til hver spiller, seg selv inkludert. Når dealer har snudd ett av sine kort kikker spillerne på sine kort. Spillere må ikke se hverandres kort og ingen kommunikasjon er tillatt.

Spillerne må nå bestemme hvorvidt de vil spille eller folde. Dersom de velger å folde taper de sin ante og den går til huset. Velger de å spille, plaserer de sine bets i "the bet box. Det må satses et fast beløp, som er det doble av anten. Dealer viser så sine resterende kort. For å kunne kvalifisere må dealer ha en hånd som inneholder i det minste et Ess og en Konge, eller en enda høyere kombinasjon. Kortene blir så sammenlignet og den beste poker hånden vinner spillet.

De følgende reglene må bli fulgt til enhver tid når man spiller Caribbean StudPoker:

1. Spillere kan kun holde en hånd ved bordet.

2. Hvis en spiller velger å spille "the progressive payout option" er de ansvarlig for å sørge for at deres $1 veddemål er satt inn og at indikasjons lyset er på.

3. Kommunikasjon mellom spillerne er strengt forbudt. Dersom dette skulle skje vill hånden bli erklært " a dead hand" og alle veddemålene er tapt.

4. Dersom en spiller får tildelt et galt antall kort blir hånden "a dead hand" for spilleren.

5. Bordets/Kasino Supervisor har det avgjørende ordet i alle beslutninger.

6. Dersom dealer gir seg selv et kort for lite må han gi seg selv et ekstra kort for å komplettere sin hånd. All annen feilaktig utdeling til seg selv vil resultere i en "void hand" og alle kortene må    stokkes om.

7. Alle kortene må til enhver tid være synlige for dealer. Så snart spilerne har kikket på kortene må de plaseres face down foran dealer og må bli liggende urørt til slutten av hånden.

8. Dersom et "hole" kort blir sett før dealer har annonsert "no more bets" blir alle hendene ugyldige.

9. Dersom dealers hånd ikke kvalifiserer, får hver spiller som ikke foldet, utbetalt 1:1 på sin ante, uansett hvor god hånd de måtte ha.

10.Dersom dealers hånd kvalifiserer og en spiller vinner får de utbetalt 1:1 på sin ante og oddsen for hånden. Dette varierer avhengig av hånden som er holdt.