De mannen die de man craps tabel

Overwegende dat het noodzakelijk is om de regels en de strategie vaneen spel voordat u begint te spelen, het is ook van essentieel belangom zich bewust te zijn van de etiquette en de procedures van het spel.Craps is een spel met een sfeer van zijn eigen. Afgezien van despelers zijn er een groot aantal mensen betrokken bij het uitvoeren vanhet spel en de spelers zullen beter gediend indien zij inzicht heeft inde taken van elk van hen.

De Stickman staat in het midden van de tafel tegenover de doos.Hij is primair verantwoordelijk voor de behandeling van dedobbelstenen, die hij doet met een lange stok verslaafd. Na deshooter heeft de dobbelstenen gerold hij brengt ze naar het middenvan de tafel. Na de uitbetalingen zijn gedaan hij geeft de dobbelsteenaan de shooter voor een nieuwe worp. Wanneer er een nieuweshooter de Stickman produceert een cache van dobbelstenen waarvande shooter selecteert twee. De Stickman ook uit het aantal gerolden de gevolgen daarvan in termen van die weddenschappen hebbengewonnen. Meestal zijn manier van bellen viezeriken up van de spelersen voegt geest aan het spel.

Er zijn twee dealers die staan aan beide kanten van het vak. Detabel is identiek aan beide kanten van het vak en dus beide dealersverrichten identieke functies. Hun functie is het plaatsen vanweddenschappen voor de worp, betalen de winnende enen en verzamelen vande verliezen die na de worp. Ze zetten ook geld aan chips enverander de coupure van de chips als geëist door de spelers. Dedealers hanteren de marker, dat is een apparaat dat geeft de statusvan het spel, zoals de vraag of een point is vastgesteld. Demarker wordt verplaatst naar een aangewezen plek om aan te gevenvan de status van het spel.

De Boxman is de baas van de tabel. Hij zit in het vak tussen detwee dealers en tegenover het Stickman. Zijn belangrijkste functie isom de wacht over de tafel van de geldmiddelen en chips. Hijcontroleert of de dealers zijn die de correcte uitbetalingen. In gevaler een geschil ontstaat tussen een dealer en de speler de Boxmantussenbeide te regelen. Als de dobbelstenen roll-out van de tabel diezij voor het eerst gegeven aan de Boxman. Hij controleert het logo ende nummers zijn bedrukt op de dobbelsteen om ervoor te zorgen dat zijniet zijn ingeschakeld. Hij controleert of er sprake is vanonvolkomenheden op de dobbelstenen dat kan een vertekening. Eventueleonvolkomenheden worden gevonden, zullen de Boxman vraagt de Stickmanbieden nieuwe dobbelstenen aan de schutter. Als een tabel wordt verpaktsommige casino’s hebben twee boxmen, met elk op zoek naar een kant vande tafel.

Een casino is meestal veel craps tabellen in hetzelfde gebiedbekend als een put. De floormen wonen aan de krediet-klanten in depit. Zij controleren of het casino heeft goedgekeurd hunkredietlijn en nemen zij hun handtekening op de schuldige kwitantie.Dan is er de baas pit dat blijft achter de schermen, maar isverantwoordelijk voor de gehele craps pit.