Forby pengespill til utlandet

I fjor spilte norske gamblere for mellom fem og seks milliarder kroner på utenlandske spillnettsteder.

Men i statsråd i dag vil regjeringen gå inn for en lovendring som gjør det forbudt for norske banker og betalingsinstitusjoner å formidle betaling fra Norge til pengespill registrert utenfor landets grenser.

Forskriften skal gjelde fra 1. juni i år.

– Den praktiske konsekvensen dette får er at det ikke blir mulig å betale til utenlandske spillselskaper via norske banker. Det blir heller ikke mulig å bruke norske betalingskort på pengespill i utlandet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt til VG.

Hun mener den nye forskriften vil begrense spillproblemer.

Først

Norge er det første landet som innfører et slikt forbud, men flere andre land forbereder lignende løsninger for å få bukt med spillavhengighet, opplyser statsråden.

Ifølge Lotteri- og Stiftelsestilsynet spilte 310 000 nordmenn på nettspill i 2009, mer enn 30 000 flere enn året før.

– Rundt halvparten av disse benytter de utenlandskbaserte selskapene for sin spilling. Storgamblerne befinner seg i denne gruppen, sier kommunikasjonssjef Rune Timberlid i Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

Baasland-saken har ligget som et bakteppe for myndighetenes arbeid med den nye forskriften. Bankene er klare til å innrette seg etter det nye lovverket.

– Samtidig er særnorske regler bare et element i arbeidet for å begrense spillingen. Internasjonalt samarbeid og forebyggende tiltak er også viktig for å bekjempe spillavhengighet, sier senior kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i Finansnæringens Fellesorganisasjon.