Poker Strategi – Stack Størrelse og “Implied Odds”

En av de viktigste faktorene i en “no-limit”(ingen grenser) Texas Hold’em spill er mengden chips spillere har ved bordet.

Mengden chips, “stack”, en spiller har affekterer direkte den strategien brukt på forskjellige måter. For eksempel mengden penger en spiller setter seg ned ved et bord med er en god indikasjon av hvordan den spilleren vil spiller. Noen som kommer inn lavt har ikke noen særlig tro på sine poker egenskaper og dermed vil ikke satse mye penger.

Den viktigste tingen med størrelsen av stacken er hvordan det affekterer implied odds. Implied odds er hvor mye du kan forvente å vinne hvis du får til hånden din mot sjansen av å få til hånden din.

La oss si at du sitter med en 6, 5(spar) pre flopp. Hånden din er tydeligvis ikke spesielt sterk. Det er også tvilsomt at du vil få til en sterk hånd ved floppen som en straight eller tre like. Du har derimot en brukbar sjanse av å få en “draw” hånd, enten en straight draw eller flush draw. En draw er hvor du nesten får til en hånd men mangler bare ett kort. For å vinne penger på en sånn draw vil du måtte gjøre en call på floppen og se turn og river kortene for å prøve å få til hånden. Hvis du for det til hvil du vinne mye penger men det er risikabelt.

Hvis størrelsen på stacken er liten kan du ikke forvente å vinne mye hvis du jager etter en flush eller straight draw. Sånne spekulative hender gjør det bedre når spillere har større stacks or gjør det dårligere hvis de sitter med små stacks eller er “short stacked”

Dette er hva jeg definerer som liten, mellom og stor stack størrelse:

Liten stack: 40 big blinds eller mindre
Mellom stack: 41 til 99 big blinds
Stor stack: 100 big blinds eller mer

Du vil se forskjellige “buy-in”, de penger man setter seg ned ved bordet med, for
forskjellige typer spil. De fleste hjemme spill har blinds på $0.25-0.50 og vil ha en
tilsvarende buy-in på $10-$20 som tilsvarer 20 til 40 big blinds. Disse er dermed små stacks.

På et skikkelig poker bord i Vegas har man forskjellige typer stack størrelse. De fleste har en maksimal buy-in på 40 big blinds, så mennesker har vanligvis små til mellom stor stacks. Men det er også noen av disse poker rom som ikke har noen grenser på buy-in og her er det ikke uvannlig at noen setter seg ned med en stack som er 200 ganger big blind. De aller fleste online poker rom begrenser buy-in til en maksimal 100 big blinds sånn at mange mennesker har store stacks, i hvert fal til å begynne med!

Størrelsen på stacken gjør mer en å gi økt verdi til spekulative hender. De gir også mer dimensjon or variasjon i spillet. Bløffing blir med en gang en viktigere taktikk når mennesker har store stacks siden det er mye letter å skremme noen med en stor raise hvis du har en store stack en de har.

For eksempel, la oss si at floppen er knekt(ruter), 8(kløver), 7(spar). Det er $10 i potten. Motstanderen din sitter med Dame(spar), knekt(kløver). Selv om han har et par er det ikke et spesielt sterk hånd siden det er mange ting som kan skje på turn og river for å slå den som en straight, 2 par, topp par(hvis noen allerede sitter med AA, KK eller QQ) osv.

La oss nå si at du satser $10. Hvis motstanderen din kun har $10 i stacken sin hvil han antagelig gjøre en all-in call for a syne deg siden han allerede har en del penger investert i potten og han er så short stacked at han ikke har noe å tappe på det.

Hvis han derimot sitter med en stack av $100, hvil han faktisk være mer nervøs om å gjøre en call fordi hvis du også satser på neste runde hvil det kunne koste han opp til $40 i en “pot bet” for a syne deg og det begynner å bli mye penger. Hvis du da gjør enda en maksimal raise på river kortet må han sette in nesten hele stacken sin på en temmelig svakk hånd og det vil ikke noen klok spiller gjøre.

Jo store en stack blir jo lettere blir det å bløffe som også betyr at mellom gode poker hender mister verdi. En hånd som topp par vil vanligvis ikke vinne når stacken er høyt bortsett fra på en draw eller bløff. Grunnen til dette er at en mellom par ikke vil gi deg mye penger i forhold til potten.

Store stacks betyr at færre hender går hele veien til en showdown og de som gjør det vil vanligvis være en kamp mellom sterke hender.