Marginale Poker Hender: Raise eller Fold Tidlig

Ev av tingene som er så fascinerende med Poker er de vanskelige bestemmelsene man må ta mens man spiller. Du har følelsen at din topp par med dårlig "kicker" er den beste hånden, men du kan ikke være helt sikker, eller du tror at motstanderen bløffer, men hvordan kan du vite helt 100%? Denne usikkerheten affekterer alle de bestemmelsene man gjør i et poker spill og er en av faktorene som gjør Online Poker, Nettpoker, sånt et spennende spill.  

En god leve regel, når man er usikker, er å enten "raise" eller "fold". La oss si at vi gjør en call på en preflop raise fra en "tight", forsiktig, spiller og man sitter med Knekt og 10 i spar. Flopen kommer opp 10 7 3 "rainbow", forskjellige farver. Den tidlig posisjon spilleren satser og en annen spiller gjør en fold. Hva burde du gjøre?

Først og fremst må vi innse at hånden vår er veldig marginal. Vi har topp par men vår "kicker" er dårlig og vi spiller mot en "tight" spiller som helt sikkert har en god hånd selv. Vår hånd er ikke akkurat noe å skryte av.

I denne situasjonen er valget vårt å enten gjøre en raise eller fold. Det er ingen ting galt med å gjøre en fold, kanskje det er litt overforsiktig men hvis du tror at motstanderen har en bedre hånd er det den riktige tingen å gjøre. Det man kan også gjøre er å teste den forsiktige, "tight", motspilleren ved å gjøre en raise. Hvis motspilleren så gjør en reraise folder du, men hvis han gjør en call må du ikke sette noe mer penger inn i potten før du forbedrer hånden din til i hvert fall 2 par eller en tres. Å spille på denne aggressive måten har noen viktige fordeler: Man unngår å måte "pay off" en motspiller sine gode hender, (for eksempel over par eller tres), men vi vinner meste parten av tiden hvis han bare gjør en "continuation bet" med en hånd som AK eller 88.

Det samme er sant for en hånd som 87 med en flop 10 7 6, dette er igjen en veldig marginal hånd. Middel par og en "gutshot" straight draw er ikke egentlig en hånd man burde satse så mye på men hvis du føler at motstanderen bløffer er det ikke galt å teste han med en raise. Å folde er vel mest riktig men ofte er det likså riktig å raise, det spørs på motstanderen.

Det som er likt med disse to hendene er hva du gjør med dem preflop. Raise eller fold men absolutt aldri bare gjør en call! Dette betyr at du kan unngå problemer senere i hånden hvis motspilleren får til en bedre hånd enn deg. Hvis du møter motstand fra de andre spillerne betyr det at de nesten helt sikkert har en bedre hånd en deg. Hvis du har flaks kan man få til hånden sinn på turn kortet og virkelig tjene gode penger, ellers kan du kaste kortene uten å tape for mye penger.

Hvis du bare gjør en call ved flopen med en marginal hånd, er det en fare for at man prøver å bløffe hvis motstanderen bare gjør en check etter turn kortet eller kanskje det vil være for fristende å gjøre en call ved "river" for å se hva motstanderen har. Det dreier seg om å unngå risiko ved turn og river kortene ved å angripe etter flopen. Det sparer deg både tid og penger og er derfor god strategi.