Omaha Hi/Lo Strategi

Omaha Hi/Lo (8 eller bedre) er for tiden den mest populære split-pot poker spillet i verden. Det er veldig viktig å forstå reglene av Omaha før man begynner å spille Omaha Hi/Lo.

På mange måter er Omaha veldig likt Texas Hold’em men mange nye Omaha spillere blir forvirret av regelen som spesifiserer at man må bruke to og kun to pocket kort.

Reglene for Omaha Hi/Lo er det samme som for Omaha Hi bortsett fra at potten er splittet mellom ett høyt og lavt hånd. Den lave hånden kan ikke inneholde noen kort over 8 i verdi, og hvis ingen spillere har ett lavt hånd så går hele potten til den høyeste hånden.

Målet i Omaha Hi/Lo er å ta hele potten. Selv om halv parten av potten er bedre en ingenting så er det først når du kan vinne hele potten at du kan bygge opp stacken din. Ã… ha en sjanse for å vinne hele potten må du ha god forståelse for hvordan du kan vinne ett lavt hånd i tillegg til ett høyt hånd og også å vite hvilke kort er sterke pocket kort.

Det Lave

For mange nye spillere er den mest forvirrende og vanskelige delen av Omaha Hi/Lo det å bestemme seg for hva er en “nut-low”, uslåelig lav hånd. I Omaha Hi/Lo påvirker ikke flush eller straight ett lavt hånd, derfor er (5432A), “wheel”, den beste mulige hånden. Det er også viktig å vite at man teller lave hender fra toppen ned, med andre ord en spiller med 8432A (en 8 low) vil tappe til en med 76543 (7 low). dette forbauser mange nye spillere som ville tro at Esset vil vinne hånden.

Hvis det ikke er noen mulige lave hender, eller hvis ingen holder ett, så er det personen med den beste høye hånden som vinner hele potten. La oss se på noen eksempler på hender for å bedre forstå lave situasjoner.

Eksempel #1

Spiller1:
A(hjerter), 3(kløver), K(hjerter), 5(kløver)

Spiller2:
Q(spar), 6(spar), 4(ruter), 2(kløver)

Bordet:
A(kløver), A(ruter), 3(spar), 8(hjerter), 6(hjerter)

Dette er en “split” pot. Spiller1 vinner den høye potten med AAA33, og spiller2 vinner den lave potten med 6432A. I dette tilfellet har spiller2 en nuts lav hånd som betyr at ingen annen spiller kan slå spiller 2 for den lave potten kun splitte den. Spiller1 sin lave hånd er 8653A. Spiller1 ville bruker A5 fra hånden og 368 fra bordet for å få til denne hånden, han kunne også brukt 35 fra hånden og A68 fra bordet til å få til ett lavt hånd.

Eksempel #2

Spiller1:
A(spar), 2(spar), Q(hjerter), 8(hjerter)

Spiller2:
J(ruter), 6(ruter), 3(kløver), 2(kløver)

Bordet:
7(spar), 5(spar), 4(hjerter), A(kløver), J(ruter)

Floppen 754 gav spiller1 (som holder A2) en nut-low hånd. Men på turn kortet ble spiller1 sin nut-low “counterfeited”, kopiert. Dette skjedde fordi ett ess kom opp på turn kortet som ga alle spillerne muligheten til å ha ess som sitt lave kort. Nå har spiller2 5432A for sin lave hånd som faktisk slår spiller 1 sin 7542A. Så i dette tilfellet hvis det var kun de to spillerne med i potten så ville spiller2 vinne hele potten, men hvis spiller1 hadde spilt mer aggressivt ville han ha satset stort etter floppen når han viste at han hadde enn temmelig uslåelig hånd!

Eksempel #3

Spiller1:
A(hjerter), K(kløver), Q(ruter), J(spar)

Spiller2:
K(hjerter), J(hjerter), 7(kløver), 2(kløver)

Bordet:
T(spar), 9(ruter), 8(spar), 5(hjerter), 4(kløver)

Merk at Spiller2 er i stor trøbbel etter floppen fordi hans straight med J,T,9,8,7 blir slått av spiller1 med sin høyere straight AKQJT.

Men i dette eksempelet blir spiller2 reddet av turn og river kortene som gir han halv parten av potten med den laveste hånden med sin 72 i tillegg til bordets 854. Av å til kan slike mirakel lavt hender redde noen fra en “bad beat” på den høye hånden. Dette eksempelet viser også hvor viktig det er å ha to lave kort på hånden ved starten, noe som spiller1 ikke hadde med sin AKQJ.

Eksempel #4

Spiller1:
A(hjerter), A(kløver), Q(ruter), Q(spar)

Spiller2:
A(ruter), 2(kløver), 3(kløver), 4(ruter)

Bordet:
K(ruter), K(kløver), Q(hjerter), 5(spar), 6(hjerter)

Spiller1 vinner hele potten med ett fullt hus (KKQQQ). I dette tilfellet er ikke noen lav hånd mulig fordi det er kun to kort under 8 på bordet og man trenger minst tre kort fra bordet for å lage en hånd. Mens det ser ut som Spiller2 har ett utrolig bra lavt hånd sitter han faktisk med ingenting.

Starting Hender

I Omaha Hi/Lo er det veldig viktig å sitte med et sterkt åpnings hånd, altså de kortene som er utdelt til deg. Det gjelder å ha en hånd som kan vinne hele potten. Dette betyr at hender som er sterke I Omaha Hi som AKQJ eller JT98 ikke er verd likså mye i Hi/Lo siden man mister muligheten til å lage ett lavt hånd med de.

Generelt vil den spilleren som er mest “tight”, forsiktig, være den som vinner i ett Omaha Hi/Lo spill. Valg av start hender er så kritisk at man kan nesten si at tålmodighet er den viktigste evnene å ha. Hender som er fristende å spille som A49T burde bli kastet fordi de som oftest ikke vil føre til den beste lave hånden.

Den aller beste start hånden i Omaha Hi/Lo er AA23 dobbel-suited. Andre hender som er veldig bra inkluderer: A234, AAxx, A2xx, A345, A36K, 2345, KQ23. De fleste gode Omaha Hi/Lo spillere er forsiktig om å spille en hånd med A3xx. denne hånden er ikke fullt så bra som den ser ut og kan ofte førre til store tap fordi den vil gi en hånd som er kun nest best.

Det er viktig å forstå betydningen av ett ess i Omaha Hi/Lo. Ett ess er det beste kortet i begge hender, høyt og lavt. Det er nøkkel kortet for å få til en nut-low hånd og er også veldig viktig i den høye hånden, selv om det bare er som ett kicker kort. Noen kjente poker spillere har en teori at ingen hånd i Omaha Hi/Lo burde bli spilt hvis den ikke inneholder ett ess. Denne strategien er kanskje litt ekstrem men for nye spillere ville det være en god ide å folde hender som ikke har ett ess, i hvert fall til å begynne med.

Posisjonen ved bordet er likså viktig i Omaha Hi/Lo som det er i Texas Hold’em og andre poker varianter. Dette betyr at hender som er på kanten som JJ24 burde kun bli spilt hvis man sitter i en sen posisjon og med en pot som ikke har blitt “raised”.


Flopp Tipps

Meste parten av tiden er det ett dårlig valg av en spiller å gjøre en draw til ett lavt hånd etter floppen hvis de ikke har de beste fire kortene mulig mot ett lavt hånd. For eksempel etter en flopp med A5K burde man ikke draw, spiller videre i håp om å fullføre en hånd, hvis man ikke selv sitter med 23xx. Profitt i Omaha Hi/Lo kommer fra å ta chips fra svake spillere som prøver å gjøre an draw til en hånd som ikke er nut-low. Ã… gjøre en draw til en non-nut hånd er en garantert måte å tape penger på i Omaha Hi/Lo.

En annen typisk feil som fører til tap i Omaha Hi/Lo er å gjøre en draw til en “running low”. For eksempel de fleste spillere som entrer en pott med A2xx forventer å få til en nut-low. Men hvis floppen kommer opp 8KQ er disse spillerne nå avhengige av å få til en “running low”, altså fullføre hånden med de to siste kortene på turn og river, for å bare få til halv parten av potten. I denne situasjonen burde spilleren gjøre fold hvis noen annen satser fordi sjansen av å få til hånden er så lavt.

“Being Quartered”

“Being quartered”, å bli delt i fire, er ett veldig viktig konsept i Omaha Hi/Lo. La oss se på ett eksempel hvor spilleren kun vinner enn kvart av potten:

Spiller 1:
A(hjerter), 3(hjerter), K(spar), 9(spar)

Spiller 2:
A(kløver), 3(kløver), T(ruter), 8(ruter)

Bordet:
7(ruter), 4(kløver), 2(hjerter), K(spar), J(hjerter)

Legg merke til at begge spillerne har brukt sine Ess 3 til å få til en nut-low. Dette betyr at lav potten er splittet mellom de to spillerne. På den høye siden har Spiller1 par i konger som slår Spiller2 som har kun enn ess kicker.

Derfor vinner Spiller 1 50% av potten for den beste høye hånden og i tillegg 25% for sin del av lav potten. Spiller 1 har “quartered” spiller 2 ved å vinne 75% av potten. Evnen til å kunne gjøre dette er et viktig element i å bli en god Omaha Hi/Lo spiller.

Enda mer viktig er evnen til å holde potten lavt når man tror at man blir “quartered”. Hvis du er spiller2 i dette eksempelet, må du innse at du har en sjanse til å kun vinne 25% av hele potten, derfor når Spiller1 satser burde ikke du gjøre raise eller reraise med din nut-low, bare gjør en call.