Hvordan man spiller Texas Hold´em

Texas Hold’em er et av de mest populære poker spill som finnes. Det er hoved begivenheten ved The World Series of Poker. Du har uten tvil hørt om Texas Hold’em, men hvet du hvordan det spilles?

Texas Hold’em er ikke spesielt vanskelig å spille, men strategien kan være utfordrende. Før du begynner å spille Texas Hold’em er det viktig å forstå betydningen av blinds. Blinds er et veddemål, eller bets, som blir plasert før man får utdelt kort. Noen spill bruker en ante, men Texas Hold’em bruker blinds. Spilleren til venstre for dealer plaserer en liten blind mens spilleren til venstre for small blind igjen plaserer en stor blind. Ved en fastsatt begrenset blind har big blind samme størrelse eller verdi som den laveste grense, mens small blind er omtrent halvparten av det beløpet. For eksempel, hvis spillet har en grense på £$5/$10, så kan small blind være $3 istedet for $2.50, dette for å kunne beholde beløpet i hele dollars.

Når blinds er plasert, gir dealer hver spiller to kort. Disse er kalt hole kort og disse er de eneste kortene de andre spillerne ikke kan se. Når så  hole kortene er delt begynner første runde av bets og ettersom blinds til venstre for dealer allerede har plasert bets er det spilleren som sitter til venstre for big blind som begynner spille runden. For å kunne være med på runden må han satse verdien av big blind. Satser han akkurat samme størrelse som big blind kalles the at han har called. Bestemmer han seg for å å satse et større beløp enn big blind kalles the raise. Ved et $5/$10 begrenset spill kan han call for $5 eller raise for $10. Spiller kan også fold hvis han velger ikke å satse i det hele tatt. Spilleren til venstre for han kan også velge call, raise eller fold. Dersom første spiller raised ville call deretter koste $10 og raise ville koste $15. Ved et begrenset, eller fixed limit spill er only tre raises tillatt for hver runde. En spiller kan ikke raise to ganger etter hverandre. Satsingen fortsetter så rundt bordet til hver spiller har satset det samme beløpet eller foldet.

Når satsingen er ferdig plaserer så dealer tre kort opp midt på bordet. Dette er kalt flopen og etter dette følger så en ny runde satsing, denne gang er det spilleren som plaserte small blind som begynner. Dersom spiller ikke ønsker å satse høyere kan man si check. Hvis så ingen raises behøver ingen å satse mere for å være med på runden. Etter endt runde blir ett nytt kort, kalt the turn, plasert opp nest til flopen. Deretter følger en ny runde. Er det et fastsatt begrenset, eller fixede limit, spill må satsingen denne runden være i tillegg til $10 ( $5/$10 spill) Et siste kort, kalt the river, blir så delt ut fulgt av enda en høyeste nivå satsings runde.

Når så satsingen er ferdig blir vinneren bestemt. Small blind viser så først sine kort  (eller muck sine kort) fulgt av de andre spillerne rundt bordet, clockvise, og med det gir de opp rettigheter til potten. Spillere som vet at de ikke har vunnet burde muck sine kort sånn at de andre spillerne ikke vet hvilken risiko de tok i runden. spilleren som har den beste hånden vinner. Hvis alle de andre spillerne har foldet behøver ikke vinneren vise sine kort for å vinne.

For hver ny runde beveger dealers posisjon seg til venstre sånn at hver spiller har samme mulighet til å være dealer, small blind og big blind.